निवडणूक हेल्पलाईन नंबर
0233-2327085
Helpline centre

1 - CFC Munciple school no-1 shoping centre sangli

2 - CFC Bapat Mala, sangli3 - CFC Munciple office Kupwad
4 - CFC Munciple office mira

     
आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
प्रभाग क्र २२ च्या मतमोजणीचा तपशील
प्रभाग क्र २२ च्या निवडणुकीबाबत
प्रभाग निहाय उमेदवारांना झालेले मतदान
मतदान केंद्रांची यादी
मतदार यादीमध्ये मृत नावे असण्याची शक्यता असलेली मतदार यादी
मतदार यादीमध्ये दुबार नावे असण्याची शक्यता असलेली मतदार यादी
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Sangli-Miraj-Kupwad Municipal Corporation General Election 2013 (सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१३)
Website developed by - Ultimate ITPL      
eXTReMe Tracker